Teemalehed


- Bible Project videod
- Piibel Kaanest Kaaneni
- E-raamatud
- Tähendus Sõnade Taga


Piibel ei anna kõiki vastuseid kõikidele küsimustele. Piibel annab piisavalt vastuseid kõigeks selleks, mida me vajame, et siin ilmas toimida.


Osa 7 – Soodom


Aabrahami ja Loti valikud tingisid nende mõlema perekonna saatuse. Lott valis finantsilise edukuse vaimuliku õnnistuse asemel. Aabraham pidas viimast olulisemaks. Rahaahnus sai Loti perekonna komistuskiviks. Oma valikute tagajärjel ta lahutas ise ennast lõplikult Jumala rahvast, kelle suguvõsast ta pärit oli.

Loti-ajastu patud on ka tänapäeva ühiskonnas aina enam esile tõusmas. Enne hävingut annab Jumal meile hoiatusmärke – kas oskame neid märgata ja neist õppust võtta?