Teemalehed


- Bible Project videod
- Piibel Kaanest Kaaneni
- E-raamatud
- Tähendus Sõnade Taga


Piibel ei anna kõiki vastuseid kõikidele küsimustele. Piibel annab piisavalt vastuseid kõigeks selleks, mida me vajame, et siin ilmas toimida.


Osa 6 – Iisraeli kõrbes


Iisraeli rahvas tolleaegses super-riigis Egiptuses oli sattunud orjadeks. Aga Jumala antud tõotus neile kehtis ning nad jõudsid Kaananimaale. Rännak pidi algselt kestma 2 kuud, aga venis 40 aasta pikkuseks. Miks Jumal ei saanud neid kohe tõotatud maale lubada?

Mooses pidi 80-aastaselt juhtima praktiliselt võimatut missiooni: liigutama 3-miljonilist rahvahulka kõrbes kogu nende kariloomade ja varandusega. Sellel rännakul Jumal muutis Moosese alandlikuks juhiks.