Teemalehed


- Bible Project videod
- Piibel Kaanest Kaaneni
- E-raamatud
- Tähendus Sõnade Taga


Piibel ei anna kõiki vastuseid kõikidele küsimustele. Piibel annab piisavalt vastuseid kõigeks selleks, mida me vajame, et siin ilmas toimida.


Piibliseletus


Piibliseletus.ee koondab saateid ja teisi materjale, mis aitavad mõista Piiblis olevate lugude tähendusi ja kandvaid mõtteid. Palju häid materjale on olemas, kuid nende temaatiline ülesleidmine ei ole alati kõige lihtsam. Piibliseletus.ee koondab juba olemasolevaid materjale, millele on vajadusel lisatud lühikesed sisukirjeldused.

Piibliseletus.ee-d haldab MTÜ Kristus Igasse Kodusse, esitatud materjalid pärinevad Eestis üldtunnustatud kirikutest ja kristlikest ühingutest nagu Pereraadio, EELK Misjonikeskus, TV7 ja teised.