Teemalehed


- Bible Project videod
- Piibel Kaanest Kaaneni
- E-raamatud
- Tähendus Sõnade Taga


Piibel ei anna kõiki vastuseid kõikidele küsimustele. Piibel annab piisavalt vastuseid kõigeks selleks, mida me vajame, et siin ilmas toimida.


TOORES podcast


Joonas Alvre ja Steven-Kristjan Tšoba võtavad oma podcastis ette nii tõsiseid kui argiseid teemasid. Olles kasvanud kristlikus vabakoguduses, on neile omane avada kristlikku vaatevinklit viisil “käed külge” ja “nii elu on”, jättes kõrvale igasuguse religioosse traditsiooni üle arutlemise. TOORES podcast on teoloogiliselt süvitsi minevate saadete kõrval lihtne kuulamine, seejuures vaimulikult igati tummise sisuga.

Osa Kirjeldus
27 Arm nii võrratu!
Seekord räägime Jumala armust. Esiteks see on kingitus või and ja teiseks see on väljateenimata.
26 “And mida keegi ei taha”?
John Mark Comer nimetab naljatamisi vallalisust “anniks mida keegi ei taha”. Arutamegi seekord vallalisuse teemadel. Külas on Judith, kes on ühtlasi kokkuvõttes teine Toores podcasti naiskülaline. Head kuulamist!
25 Jumala headuse probleem?
Räägime Jumala headusest. Kuidas on “hea” tänapäeval devalveerunud ja mida see endast kujutab et JUMAL on HEA!? Mida inimesed selle juures kartma peaksid?
24 The Chosen, vastassoo sõprus ja uuesti ristimine?
Seekordses osas arutame kuulajatelt saadud küsimuste üle. Aitäh kaasa mõtlemast!!
23 Jumal, kes on kõikvõimas!?
Päris radikaalne mõte, kui kõikvõimas Jumal soovib meiega suhelda ja tegelikult hoolib meist.
Räägime universumi Looja suurusest, intelligentsest disainist ja paljust muust.
22 Kristlus ei ole religioon!?
Seekordses osas arutame kristluse ja religiooni seose üle. Kas kristlus on religioon ja mis on religioossus? Miks Jeesus varisere ei sallinud?
21 Kuulajate tagasiside ja tulevik
Jagame seda, mida teie olete meiega jaganud, vaatame podcasti statistikat ja räägime tulevikust.
Kui Jumal andestab, siis ta unustab! (Ps 103:12, Js 43:25, 1Jh 1:9)
20 Alandlikkus või võltsalandlikkus?
Kes oli kõige alandlikum mees maa peal? Kas see on meie või Jumala töö?
19 Testimine ja kiusatused!?
Rõõmustage, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse?? Kas saatan kuuleb ja teab meie mõtteid?
18 Öökimine ja kristallid!?
Jätkame jutuajamist Indrek Blokiga. Ta on mees, kelle Jumal sai kätte massaaži ja reikimaailmast. Ta on saanud olla tunnistuseks paljudele, kellel samamoodi võõra ja vale vaimsusega tegemist. Kuuleme lugusid öökimisest ja hammastest, otse massaažilaualt päästmislugusid ja arutame kristallide üle. Head kuulamist!Indrekul on ka palvetuba, kuhu võib pöörduda, kui on vaja eestpalvet või kui mingid palvet/tuge vajavad teemad on üleval. http://indrekblok.ee/palvetuba/
17 Reiki ja massaaž on ohtlik? (New Age!?)
Tänases osas räägime Indrek Blokiga tema elust ja praktikatest, millega ta on kokku puutunud. Vaatluse all on reiki ja massaaž. See on esimene episood, kus hakkame lähemalt uurima New Age’i ja selle mõjusid kogudustele.
16 Kristlane ja (tipp)sport?
Külaliseks Eesti orienteerumise naiste tipp Teele Telgma.
15 Peidetud vs nähtav patt?
Kas kristlased ja kogudused on peidetud/salajase patu suhtes tolerantsemad, kui nähtava patu suhtes?
14 €$ Kümnis?
Kas kümnist peaks maksma? Miks või miks mitte? Kümnis polegi ainult 10%?
13 Dude, sa oled cool
Kas lahedusel on midagi head või halba pistmist kristlase elustiiliga?
12 Bieber, Kanye ja mittekristlik muusika?
Kas kristlasel sobib mittekristlikku muusikat kuulata? Ja milline on üldse “kristlik” muusika.
11 Kurjad vaimud, 2. osa
Räägime kes tohiks kurje vaime välja ajada, vastame kuulajate küsimustele jpm.
10 Kurjad vaimud, 1. osa
Räägime vaimumaailmast. Külaliseks Vabadusteenistuse sõdalane Anre Matetski.
9 Emotsioonid ülistuses
Kas peaksime midagi tundma, et saaks öelda et ülistame?
8 Kas porno on ok?
Nii paljud on võidelnud või võitlevad sellega.
7 Kas peaks saama Püha Vaimuga ristitud?
Maha kukkumised, naermised.. Kas see ongi püha Vaimuga ristimine?
6 Kas peaks ristitud saama?
Arutame selle üle, milline ristimine on uue testamendi ristimine? Kas see on sümbol või sündmus?  Ja palju muud…
5 Usud Jeesusesse?
Mis on usk ja mis täpsemalt on usk Jeesusesse?
4 Meeleparandus?
Mis on meeleparandus? Vähe kasutatud sõna, aga peaks olema tihti kasutatud eluviis?
3 Päästetud?
Räägime sellest, kuidas Jeesuse jüngrid ja apostlid arvasid et peaks päästetud ja kristlaseks saama.
2 Püha Elu?
Kas me peaks elama elu nagu mingid pühakud? Miks ja kas me peaks seda tahtma?
1 Tõeline Evangeelium?
Arutame tõelise ja mitte nii tõelise evangeeliumi teemadel