Teemalehed


- Bible Project videod
- Piibel Kaanest Kaaneni
- E-raamatud
- Tähendus Sõnade Taga


Piibel ei anna kõiki vastuseid kõikidele küsimustele. Piibel annab piisavalt vastuseid kõigeks selleks, mida me vajame, et siin ilmas toimida.


saatesari Raamatute raamat


Raamatute raamat on Pereraadio eetris olnud saatesari, kus Allan Kroll harutab lahti järgnevad teemad:
– Piibli kujunemislugu
– kuidas meie tänapäevane arheoloogia aina enam kinnitab Piiblis kirjeldatud sündmuste toimumist
– mille alusel on Piibli kaanon kokku pandud (Piibel on paari aastatuhande vältel kirjutatud raamatute kogum)
– vastuoludest, mida Piibel näiliselt võib kanda (kui seda lugeda ositi, arvestamata tervikut)

Osa Kirjeldus
1 Piibli unikaalsus
Sissejuhatav osa
2 Vana Testamendi kujunemislugu, 1. osa

3 Vana Testamendi kujunemislugu, 2. osa

4 Uue Testamendi kujunemislugu

5 Piibli käsikirjad, 1. osa

6 Piibli käsikirjad, 2. osa

7 Vana Testamendi kaanon

8 Uue Testamendi kaanon, 1. osa

9 Uue Testamendi kaanon, 2. osa

10 Vana Testamendi apogrüüfid

11 Uue Testamendi pseudoepigraafid ja apogrüüfid, 1. osa

12 Uue Testamendi pseudoepigraafid ja apogrüüfid, 2. osa

13 Piibli inspiratsioon, 1. osa

14 Piibli inspiratsioon, 2. osa

15 Piibli inspiratsioon, 3. osa

16 Piibli inspiratsioon, 4. osa

17 Piibli usaldusväärsus, 1. osa

18 Piibli usaldusväärsus, 2. osa

19 Piibli usaldusväärsus, 3. osa

20 Piibli usaldusväärsus, 4. osa

21 Vana Testament ja arheoloogia, 1. osa

22 Vana Testament ja arheoloogia, 2. osa

23 Vana Testament ja arheoloogia, 3. osa

24 Vana Testament ja arheoloogia, 4. osa

25 Uus Testament ja arheoloogia

26 Piibli tõlgendamine, 1. osa

27 Piibli tõlgendamine, 2. osa

28 Piibli tõlgendamine, 3. osa

29 Piibli tõlgendamine, 4. osa

30 Piibli tõlgendamine, 5. osa

31 Piibli tõlgendamine, 6. osa

32 Piibli tõlgendamine, 7. osa

33 Piiblikriitika, 1. osa

34 Piiblikriitika, 2. osa

35 Piiblikriitika, 3. osa

36 Uue Testamendi kriitika, 1. osa

37 Uue Testamendi kriitika, 2. osa

38 Vead ja eksimused Piiblis, 1. osa

39 Vead ja eksimused Piiblis, 2. osa