piibliseletus.ee toimetajad on välja valinud saateid, mis annavad põhilisi kandvaid alustalasid Piiblis kirjasoleva mõistmiseks.