Teemalehed


- Bible Project videod
- Piibel Kaanest Kaaneni
- E-raamatud
- Tähendus Sõnade Taga


Piibel ei anna kõiki vastuseid kõikidele küsimustele. Piibel annab piisavalt vastuseid kõigeks selleks, mida me vajame, et siin ilmas toimida.


Osa 5 – Kõrbe loodus


Kõrb on karm paik ning seal ellu jäävad loomad ja taimed on erilised. Kaljukitsed – kuningas Saalomoni võrdpilt naise ilust. Kaljumäger, kaamel, Jordaania kuldnokk, akaatsiapuust Seaduse laegas, mürripuu, Aadama õun – kõik need loomad ja taimed on tihedalt seotud piiblilugudega. Mida saame õppida neilt Jumala kohta? Tühi lubadus nagu Aadama õun?

Kaamel suudab korraga ära juua 150 liitrit vett. Kuidas suutis Rebeka kaevust ammutada nii palju vett, et joota Aabrahami sulase kaameli-karavani?

Need linnud ja loomad ei lähe ära sellest kohast, kuhu Jumal on nad pannud, isegi kui seal on väliselt väga raske. Kõrb teeb ka meid tugevaks, kui laseme neil raskustel ennast kujundada.