Teemalehed


- Bible Project videod
- Piibel Kaanest Kaaneni
- E-raamatud
- Tähendus Sõnade Taga


Piibel ei anna kõiki vastuseid kõikidele küsimustele. Piibel annab piisavalt vastuseid kõigeks selleks, mida me vajame, et siin ilmas toimida.


Osa 3 – Jeeriko


Kas mäletad seda pimedat meest, kelle Jeesus nägijaks tegi? Või seda lühikest maksukogujat, kes Jeesuse nägemiseks puu otsa ronis? Või lugu halastajast samaarlasest, mille tegevus toimus Jeeriko teel?

Kui Jeesuse ajal käisid juudid tihti Jeerikos, siis tänapäeval on juutidele Jeerikosse minemine Iisraeli seadustega keelatud ning ka eluohtlik. Seekordses osas käib Neemo selles linnas, kuhu juudid enam teretulnud ei ole ning räägib meile, milline on seal see koht, kus nii mitmed piiblilood toimunud on ning mis on maailma vanim linn.